Veelgestelde vragen

Algemene vragen


U mag alleen contact opnemen met uw behandelend arts als u in een ziekenhuis in de provincie Gelderland of Overijssel in behandeling bent. Neemt u naar aanleiding van deze e-mail svp geen contact op met uw arts als u in een andere provincie behandeld wordt voor uw diabetes.


Er zal in de toekomst een contract gemaakt worden voor het gebruik van de Inreda AP voor een periode van 4 jaar.


De eerste periode na de CE-goedkeuring zal de Inreda AP nog in projecten gebruikt worden. Bij deelname aan een van deze projecten zijn er geen kosten voor de Inreda AP. Na deze periode is het de verwachting dat het apparaat zelf vergelijkbaar is met een conventionele insulinepomp. Daarnaast zijn er natuurlijk verbruikskosten voor insuline, glucagon, infusiesets en sensoren.


Het apparaat wordt op dezelfde manier aan het lichaam gedragen als de insulinepomp en de continue glucosesensor. Er worden twee infusiesets (voor insuline en glucagon) en twee sensoren aan het lichaam gedragen.


Deze eerste versie van de Inreda AP is op zakformaat en is iets groter en dikker dan een smartphone. Het volgende model van de Inreda AP zal 45% kleiner zijn.

Insuline en glucagon


In de Inreda AP wordt gewerkt met kortwerkende voorgevulde insulineampullen.


De standaard insulineampul moet om de twee of drie dagen vervangen worden.


In de Inreda AP moet een glucagonampul worden geplaatst; hier bestaan echter nog geen standaard voorgevulde ampullen voor. De ampul moet dus handmatig gevuld worden en kan vervolgens in de Inreda AP worden geplaatst.


De glucagon die wij nu gebruiken moet iedere dag vervangen worden. Op termijn zal er een nieuwe stabiele glucagon versie beschikbaar komen die men meerdere dagen kan gebruiken.


De infusiesets zijn van het merk Accu-Chek van Roche Diabetes Care. Een voor de insuline en een voor de glucagon. Alleen deze sets zijn, in verband met de aansluiting op de Inreda AP, te gebruiken.


De infusiesets moeten om de 2 - 3 dagen worden verwisseld. Dit is echter afhankelijk van het soort infusieset dat wordt gebruikt en hoe het lichaam reageert op het dragen van het apparaat.

In gebruik


De Inreda AP mag niet worden gedragen tijdens het zwemmen en moet worden afgekoppeld. Dit geldt ook voor de transmitters.


De Inreda AP mag niet worden gedragen tijdens het douchen en moet worden afgekoppeld. U moet de transmitters wel laten zitten, anders moeten die na het aankoppelen opnieuw inlopen.


Wanneer u gaat slapen doet u met de Inreda AP eigenlijk hetzelfde als u met een pomp zou doen. U koppelt het apparaat niet af. Inreda biedt ook hemdjes aan waarin de Inreda AP gedragen kan worden. Hiermee kunt u tijdens het slapen toch gemakkelijk het apparaat dicht bij u dragen.

Verkrijgbaarheid


De Inreda AP is vanaf februari 2020 goedgekeurd voor de Europese markt.


Nee, dat nog niet. Ook de eerste beschikbaarheid in de markt zal via een aantal projecten zijn. Dit is nodig om het langetermijngebruik van de Inreda AP te monitoren en ook om uiteindelijk een vergoeding van het apparaat te kunnen realiseren. Dit heeft te maken met regelgeving, omdat de Inreda AP een innovatie is en niet een variant is op een al bestaand product, zoals bijvoorbeeld een insulinepomp.


U kunt de Inreda AP nog niet kopen, maar het apparaat zal in eerste instantie via projecten gebruikt kunnen worden. Zo willen we ervaring opdoen met grotere groepen en met het langetermijngebruik. Misschien dat het op termijn wel mogelijk is een Inreda AP te kopen.


Dat is nog niet bekend. Wij werken aan een vergoeding voor het systeem. Dit is echter een lang traject. Wij hopen dat er na de CE en na de projectperiode een vergoeding is gerealiseerd. Naar verwachting is dit in 2023. In welke vorm dit zal zijn en of er sprake is van een eigen bijdrage, kunnen we op dit moment nog niet zeggen.


Nee, dat kan helaas nog niet. Het apparaat zal in eerste instantie alleen via projecten gebruikt kunnen worden. Zo willen we ervaring opdoen met grotere groepen en met het langetermijngebruik.

Training en coaching


Wij willen er alles aan doen dat u zo snel mogelijk goed kunt werken met de AP. De bediening is simpel en omdat het een volledig geautomatiseerde regulatie is, gemakkelijker dan een insulinepomp. Maar voordat u uw glucoseregulatie volledig overgeeft aan een apparaat willen wij u goed informeren. Wij doen dat in een tweedaagse training, in kleine groepen op onze trainingslocatie centraal in Nederland. U kunt dan vertrouwd raken met de AP en samen met anderen ervaringen uitwisselen. Ook gezonde voeding en psychologische aspecten komen aan de orde. Daarnaast werkt u met een coach die in de eerste maanden voor u klaarstaat.

Meedoen


Om in aanmerking te komen voor een van onze projecten moet u ingeschreven staan in ons bestand én uw ziekenhuis moet met ons samenwerken in een project. Als u zich nog niet bij ons heeft aangemeld, raden wij u aan dat zo snel mogelijk te doen met het formulier op onze website. Mocht u worden geselecteerd, dan nemen wij contact met u op. Wij houden u op de hoogte.


Wij zijn de projecten aan het voorbereiden en kunnen helaas op dit moment nog niets zeggen over de mogelijke ziekenhuizen die met ons gaan samenwerken. Wij houden u op de hoogte.


Dit moet altijd in samenspraak met uw behandelteam en arts. Zij kunnen samen met u bepalen of dit de juiste oplossing is voor u. Daarnaast kunnen zij ook beoordelen of u in aanmerking komt voor deelname in een van onze projecten. Aangezien deelname van vele factoren afhankelijk is, kunnen wij helaas niets garanderen; uiteindelijk beslist uw arts.


Allereerst is het van belang dat u zich bij ons aanmeldt. Dit kan via een aanmeldformulier op onze website. Als wij een project gaan doen in het ziekenhuis waar u onder behandeling bent, en u heeft zich bij ons aangemeld dan zullen wij u actief informeren. Het is dan aan u om met uw behandelend arts contact op te nemen om uw belangstelling kenbaar te maken. Uw arts kan dan samen met u bepalen of u in aanmerking komt voor deelname. Aangezien deelname van vele factoren afhankelijk is, kunnen wij helaas niets garanderen; uiteindelijk beslist uw arts.


Wij hanteren geen wachtlijsten. Na de zomer 2020 plannen we verschillende projecten. De criteria voor deelname kunnen per project verschillend zijn. En zal dan ook altijd samen met uw arts gekeken worden of u in aanmerking komt voor deelname in het desbetreffende project. Aangezien deelname van vele factoren afhankelijk is, kunnen wij helaas niets garanderen; uiteindelijk beslist uw arts.


De criteria voor deelname kunnen per project verschillend zijn. En zal dan ook altijd samen met uw arts gekeken worden of u in aanmerking komt voor deelname in het desbetreffende project. Aangezien deelname van vele factoren afhankelijk is, kunnen wij helaas niets garanderen; uiteindelijk beslist uw arts.


Hartelijk dank voor uw aanmelding. Deelname is van vele factoren afhankelijk, helaas kunnen wij dan ook geen garantie geven voor deelname.

Aanmeldformulieren


Jazeker. Om informatie te ontvangen, kunt u zich aanmelden op onze website. Onder het menu ‘Meer weten?’ staat een formulier waarmee u aangeeft dat u op de hoogte gehouden wilt worden. Na inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail en dan sturen wij u onze informatiebrochure toe.


Ja, aanmelden voor projecten is mogelijk. Op onze website kunt u een aanmeldformulier invullen. Onder het menu ‘Doe mee’ staat een formulier waarmee u aangeeft dat u wilt meedoen met een project. Na inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail en dan sturen wij u onze informatiebrochure toe.


Ja, dit is mogelijk. Inreda vindt ontwikkeling voor gebruik bij kinderen erg belangrijk en besteedt aandacht aan het ontwerpen van een kunstmatige alvleesklier die geschikt is voor kinderen en hun ouders. Via het aanmeldingsformulier ‘Doe mee’ op onze website kunt u uw (minderjarige) kind opgeven voor testen. Na inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail en later ook onze informatiebrochure. Verder informeren wij u dan voornamelijk via nieuwsbrieven en e-mails.


U mag zich altijd bij ons aanmelden, ook als u in het buitenland woont. Op de website kunt u een aanmeldformulier invullen. Dit formulier vindt u onder het menu ‘Doe mee’. Na inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail en wij sturen u onze informatiebrochure toe. Vooralsnog zijn er echter geen projecten in het buitenland gepland.


Voor vragen of meldingen over uw aanmelding bij Inreda of over het webformulier kunt u een e-mail sturen naar: support@inredadiabetic.nl